Stari Latini kažu: „Similis simili gaudet“, a narodna izreka prevodi: „Sličan se sličnome raduje“.