Ne mislim nikako da ovaj tekst postane srceparajuća žalopojka koja će nabrajati opšta mesta koja daju smisao životu!