Brak… velika prekretnica i životni izbor koji bi trebalo pažljivo načiniti podjednako osluškujući i šapate srca i glas razuma.