… ni industrija porcelana nije ostala imuna na motive divljih životinja kao dominantne aplikacije na svojim proizvodima …