Često sam se pitala jesu li obrazovanje, profesionalni položaj, ekonomska moć ili statusna pozicija, koje neko zauzima u društvu …