Imaginaciju ne treba sputavati. Njenoj slobodi treba se prepustiti.