Slava je lični, tradicionalni, duhovni događaj koji porodica obeležava sa slavskim kolačem, žitom, svećom, vinom i dragim prijateljima.