„Bolje da živimo život težeći visinama nego u svakodnevnom tavorenju.“