Najlepši ukras sveta, dete, zaslužuje samo najbolje poklone.