Nije sva roba za svakoga, nikad bila, niti će biti.