Novi dekor „Amarah“ je napravljen u skladu sa trenutnim načinom ishrane i trendovima sofisticirane gastronomije.