Poplava falsifikata i kopija počinje da zadovoljava večnu pomamu za stilom, ljudi nadahnutih malograđanskim ukusom.