Limitirana ili ograničena edicija predstavlja izradu nekog predmeta u strogo definisanom i tačno određenom broju primeraka.