6 novih „Mini Vaza“
Novi dekor, stari model
Love Love vaza
Kolekcije za najlmađe i „Mesh“ kolekcija