Stari srpski običaj je da Mladence proslavljaju oni koji su sklopili brak tokom prošle ili ove godine, i održao se sve do današnjih dana.