Ne postoji trenutak kada je Pariz neprivlačan, monoton, nezanimljiv.