Nagrada „Brand Leader Award“ se dodeljuje na osnovu niza standardizovanih kriterijuma …