Osnovni podaci o firmi
Naziv preduzeća :Preduzeće za inženjering, consulting, kooperaciju i proizvodnju „Intergradnja Coop“ D.O.O.
Adresa :Bulevar kralja Aleksandra 86-88, Beograd - Vračar
Delatnost i šifra delatnosti :Izgradnja puteva i autoputeva, šifra 4211
Matični broj :06024165
PIB :100292309
Br. tekućeg računa :165-8441-39
Web adresa :www.sunmoon-stars.com
Kontakt telefon :011 30 30 010
Fax :011 30 30 012
E-mail :e-shop@sunmoon-stars.com